Προαγωγή ενεργού και υγιούς γήρανσης Γ#Σ Γ#Π 15!!

Προαγωγή ενεργού και υγιούς γήρανσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Συμεών Παθολόγος – Γηρίατρος Παθολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσ. Ηρακλείου
Παθολόγος – Γηρίατρος Παθολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσ. Ηρακλείου
Ετ. Ν. Alzheimer Αλληλεγγύη Αθήνα