Ποιος Ο Ρόλος tου Νοσηλευτή sτη Θεραπευτική Ομάδα tων Ενδοκρινών Παθήσεων Χ#Ε Ν#Η

Ποιος Ο Ρόλος tου Νοσηλευτή sτη Θεραπευτική Ομάδα tων Ενδοκρινών Παθήσεων

ΑΛΙΧΑΝΙΔΟΥ Ελενα Διευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας Γ.Ν.Θ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Θεσσαλονίκη.
Διευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας Γ.Ν.Θ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Θεσσαλονίκη.