Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείου. Η εμπειρία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων 1990 – 2018 Π#Η

Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείου.
Η εμπειρία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων 1990 – 2018

Dr ΤΡΕΜΠΕΛΗΣ Κωνσταντίνος Msc PhD. Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
Διδάκτωρ πανεπιστημίου Msc PhD.
Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων