Περιαγγειακό λίπος Παθοφυσιολογία και οι κλινικές επιπτώσεις

Περιαγγειακό λίπος Παθοφυσιολογία και οι κλινικές επιπτώσεις

Dr ΜΠΡΙΣΤΙΑΝΟΥ Μαγδαληνή Διευθύντρια Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν.Λαμίας
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Διευθύντρια Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν.Λαμίας