Παχυσαρκία και κύηση Κ#Η

Παχυσαρκία και κύηση

ΣΤΕΦΟΣ Θεόδωρος καθηγητής-Διευθυντής της Μαιευτικής και Γυναικολογικής κλινικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
καθηγητής-Διευθυντής της Μαιευτικής και Γυναικολογικής κλινικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων