Παχυσαρκία και άσκηση Α#Η

Παχυσαρκία και άσκηση

ΜΗΛΛΑΣ Δημήτριος Γυμναστής-Φυσιοθεραπευτής Msc Bc. Physical Education Prague The Capital Czech Republic
Γυμναστής-ΑΠΘ-Φυσιοθεραπευτής Msc Bc. Physical Education
Prague The Capital Czech Republic
Charles University in Prague