Παρεντερική Σίτιση. Ενδείξεις – Αντενδείξεις Δ#Δ Γ#Π 15!! Ε#Α

Παρεντερική Σίτιση. Ενδείξεις – Αντενδείξεις

ΚΑΣΤΗ Αρεζίνα Διαιτολόγος MSc Προϊσταμένη Τμ. Κλινικής Διατροφής Διαιτολογίας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ Αθήνα
Διαιτολόγος MSc Προϊσταμένη Τμ. Κλινικής Διατροφής Διαιτολογίας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ Αθήνα