Παρενέργειες μεταβολικές και μη από τη χορήγηση ΤΚΙς στον καρκίνο του θυρεοειδή Κ#Σ

Παρενέργειες μεταβολικές και μη από τη χορήγηση ΤΚΙς στον καρκίνο του θυρεοειδή

Dr ΠΑΖΑΪΤΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Καλλιόπη.Ενδοκρινολόγος