Παράγοντες Κινδύνου για την υγεία του νεαρού αθλητή υψηλού επιπέδου Α#Η

Παράγοντες Κινδύνου για την υγεία του νεαρού αθλητή υψηλού επιπέδου

Dr ΜΗΤΣΙΟΚΑΠΑ Ευανθία MD PhD FEBPRM Φυσίατρος
Φυσίατρος MD PhD FEBPRM Διδάκτωρ Πανεπιστημίου