Πέραν της DXA Σύγχρονες Εφαρμογές των Νεωτέρων Απεικονιστικών Μεθόδων Ο#Η

Πέραν της DXA Σύγχρονες Εφαρμογές των Νεωτέρων Απεικονιστικών Μεθόδων

ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ Αλεξία MD PhD MSc Διευθύντρια ΕΣΥ Τμήμα Αξονικού Τομογράφου Γ.Ν.Α. Ασκληπιείο Βούλας Αθήνα
MD PhD MSc Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Διευθύντρια ΕΣΥ Τμήμα Αξονικού Τομογράφου Γ.Ν.Α. Ασκληπιείο Βούλας Αθήνα
ΕπιστημονικόςΣυνεργάτης Εργαστηρίου Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος Θ.ΓαροφαλίδηςΕθνικού Κέντρου Αναφοράς Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος