Ο Σακχαρώδης Διαβήτης ως Οξειδαναγωγική Νόσος Σ#Σ

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης ως Οξειδαναγωγική Νόσος

Dr ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Ιωάννης Βιολόγος PhD Eur Clin Chem Κλινική Βιοχημεία Νοσοκομείο παίδων “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” Αθήνα
Βιολόγος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου PhD Eur Clin Chem
Κλινική Βιοχημεία Νοσοκομείο παίδων “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” Αθήνα