Ο Ρόλος της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στις Μονάδες Υποκατάστασης – Προκλήσεις και Εμπόδια Ψ#Α Γ#Π 10!! Ν#Η

Ο Ρόλος της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στις Μονάδες Υποκατάστασης – Προκλήσεις και Εμπόδια

ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ Ευσταθία Νοσηλεύτρια ΤΕ RN Msc Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας του τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μονάδα Ολοκληρωμένης Θεραπείας της Εξάρτησης ΟΚΑΝΑ Ρόδου
Νοσηλεύτρια ΤΕ RN Msc Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας του τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μονάδα Ολοκληρωμένης Θεραπείας της Εξάρτησης ΟΚΑΝΑ Ρόδου