Ο Ρόλος της Άσκησης στον Ογκολογικό Ασθενή Α#Η Κ#Σ Γ#Π 15!!

Ο Ρόλος της Άσκησης στον Ογκολογικό Ασθενή

ΦΙΛΙΟΥΣΗ Δήμητρα Φυσικοθεραπεύτρια MLD-CDT MT NDT ΟΑΝΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Αθήνα
Φυσικοθεραπεύτρια MLD-CDT MT IMTA NDT ΒΟΒΑΤΗ Νοσοκομείο. Ο Άγιος Σάββας Αθήνα