Ο θεραπευτικός κύκλος των Διφωσφονικών ΔΦ Ο#Η

Ο θεραπευτικός κύκλος των Διφωσφονικών ΔΦ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξιος Ρευματολόγος Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος Νοσοκομείο ΝΙΜΙΤΣ ΑΘΗΝΑ
Ρευματολόγος Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος Νοσοκομείο ΝΙΜΙΤΣ ΑΘΗΝΑ