Ο Ασβεστιοστάτης Ανιχνεύων-Ασβέστιο Υποδοχέας Calcium-sensing receptor και οι Παθολογικές Διαταραχές του Π#Ε Π#Θ

Ο Ασβεστιοστάτης Ανιχνεύων-Ασβέστιο Υποδοχέας Calcium-sensing receptor και οι Παθολογικές Διαταραχές του

Dr ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Πέτρος Ενδοκρινολόγοςτ.Υφηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών τ.Διευθυντής της Ενδοκρινολογικής κλινικής του νοσοκομείου ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Αθήνα
ΕνδοκρινολόγοςΔιδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών.
τ. Υφηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
τ. Διευθυντής της Ενδοκρινολογικής κλινικής του νοσοκομείου ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ