Οστεοπορωτικά σπονδυλικά κατάγματα Ο#Η Γ#Π 22!!

Οστεοπορωτικά σπονδυλικά κατάγματα

ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΓεώργιοςΟρθοπαιδικόςΟμότιμος καθηγητής ΑΠΘ
Ορθοπαιδικός Ομότιμος καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ