Οστεοπορωτικά σπονδυλικά κατάγματα Ο#Η

Οστεοπορωτικά σπονδυλικά κατάγματα

ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΓεώργιοςΟρθοπαιδικόςΟμότιμος καθηγητής ΑΠΘ
Ορθοπαιδικός Ομότιμος καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ