Οστεοπορωση απο κορτικοστεροειδή Ο#Η 04!! Γ#Π

Οστεοπορωση απο κορτικοστεροειδή

Dr ΚΑΤΑΞΑΚΗ Ευαγγελία Ρευματολόγος
Ρευματολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ MSc Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.
Γ.Ν.Ελευσίνας Θριάσιο