Ορχική δυσγενεσία Π#Ε

Ορχική δυσγενεσία

Dr ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτριος Διευθυντής Τμήματος Παιδιατρικής-Εφηβικής Ενδοκρινολογίας Διαβήτη Παιδιατρικό κέντρο Αθηνών ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Διδάκτωρ πανεπιστημίου Διευθυντής Τμήματος Παιδιατρικής-Εφηβικής Ενδοκρινολογίας Διαβήτη Παιδιατρικό κέντρο Αθηνών ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ