Ορμονικοί,διατροφικοί και μηχανικοί παράγοντες που επιδρούν στο σκελετό

Ορμονικοί διατροφικοί και μηχανικοί παράγοντες που επιδρούν στο σκελετό

Dr ΔΕΛΑΡΟΥΔΗΣ Σιδέρης Ενδοκρινολόγος
Ενδοκρινολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Θεσσαλίας Διευθυντής Τμήματος Ενδοκρινολογίας Σακχαρώδη Διαβήτη Μεταβολισμού 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης