Ομοιόσταση του ασβεστίου και σκελετός Ο#Η

Ομοιόσταση του ασβεστίου και σκελετός

Dr ΤΟΥΡΝΗΣ ΣυμεώνΕνδοκρινολόγος
ΕνδοκρινολόγοςΔιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών
Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος
Νοσοκομείο ΚΑΤ