Οι προσδοκίες των ασθενών της ΦΙΑΠ και η σύνδεση με την πορεία της υγείας τους και την ποιότητα της ζωής τους Ψ#Α Ν#Η

Οι προσδοκίες των ασθενών της ΦΙΑΠ και η σύνδεση με την πορεία της υγείας τους και την ποιότητα της ζωής τους

ΚΑΣΙΟΛΑ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ. Ψυχολόγοι ΣΙΒΕΤΙΔΟΥ Σ ΚΟΤΡΩΝΗ Α. ΒΟΡΝΙΩΤΑΚΗΣ Π. ΜΠΑΚΑΣ Ε Κλινική ΦΙΑΠ Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης νοσοκομείο ΚΑΤ Αθήνα
Ψυχολόγος Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.Τ Αθήνα
συνεργάτες
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ Ψυχολόγος Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.Τ Αθήνα
ΣΙΒΕΤΙΔΟΥ Σ Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης ΓΝΑ ΚΑΤ
ΚΟΤΡΩΝΗ Α Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης ΓΝΑ ΚΑΤ
ΒΟΡΝΙΩΤΑΚΗΣ Π Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης ΓΝΑ ΚΑΤ
ΜΠΑΠΑΣ Ε Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης ΓΝΑ ΚΑΤ