Οι Κοινωνικο-οικονομικές Επιπτώσεις του Διαβήτη Γ#Σ Π#Ε

Οι Κοινωνικο-οικονομικές Επιπτώσεις του Διαβήτη

ΣΙΣΚΟΥ Όλγα RN MSc PhD Ακαδημαϊκή Υπότροφος
Νοσηλεύτρια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου ΕΚΠΑ RN MSc PhD Ακαδημαϊκή Υπότροφος
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας