Οι βιολογικοί ρυθμοί και ο ρόλος τους στα μεταβολικά νοσήματα

Οι βιολογικοί ρυθμοί και ο ρόλος τους στα μεταβολικά νοσήματα

Dr ΜΠΕΛΛΟΣ Γεώργιος PhD MRGCP MEPMA MEURACT Διευθυντής-συντονιστής ΚΥ-ΠΕΔΥ Κορωπίου
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου PhD MRGCPMEPMA MEURACT
Δiευθυντής-συντονιστής ΚΥ-ΠΕΔΥ Κορωπίου