ΟΖΩΔΗΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ Θυρεοειδικοί όζοι – Καρκίνος Χ#Ε Π#Θ

ΟΖΩΔΗΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ Θυρεοειδικοί όζοι – Καρκίνος

Dr ΑΝΑΣΤΑΣΙΛΑΚΗΣ Αθανάσιος, Ενδοκρινολόγος
ΚΥΡΟΥΔΗ Αναστασία, Ενδοκρινολόγος
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Αβραάμ, FACP Ενδοκρινολόγος