Ογκογενής οστεομαλακία (tumor induced osteomalacia) Κ#Σ

Ογκογενής οστεομαλακία (tumor induced osteomalacia)

ΑΔΑΜΙΔΟΥ Ηρώ - Φωτεινή, Ενδοκρινολόγος