Νόσος καρωτίδων Γ#Π Β#Α 02!!

Νόσος καρωτίδων

ΖΑΝΝΕΣ Νικόλαος Ακτινολόγος Διευθυντής Επεμβατικού Τμήματος ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Ν.Α Αθήνα
Ακτινολόγος Διευθυντής Επεμβατικού Τμήματος ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Ν.Α Αθήνα