Νεότερες Ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών-Εθνικό μητρώο καταγραφής ασθενών με οικογενή υπερχοληστερολαιμία

Νεότερες Ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση τωνδυσλιπιδαιμιών-Εθνικό μητρώο καταγραφής ασθενών με οικογενήυπερχοληστερολαιμία

ΑΘΥΡΟΣ Βασίλειος Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Α.Π.Θ
Παθολόγος FESC FRSPH FASA FACS FASB Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Α.Π.Θ. Β. Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης