Νεότερα αντιπηκτικά NOACS Γ#Π 07!!

Νεότερα αντιπηκτικά NOACS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Ιγνάτιος MD PhD FESC Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Υπεύθυνος Εργαστηριού Υπερηχοκαρδιογραφίας και Προληπτικής Καρδιολογίας Β’ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστήμιο Αθηνών Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟ
MD PhD FESC Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Υπεύθυνος Εργαστηριού Υπερηχοκαρδιογραφίας και Προληπτικής Καρδιολογίας Β’ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστήμιο Αθηνών Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟ