Νέα αξιοποίηση γενικής αίματος Β#Α Γ#Π 07!!

Νέα αξιοποίηση γενικής αίματος

ΒΑΓΔΑΤΛΗ Ελένη συντονίστρια Διευθύντρια Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου Νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη
συντονίστρια Διευθύντρια Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου
Νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη