Μιτοχονδριακά νοσήματα στην Ενδοκρινολογία Π#Ε Β#Α

Μιτοχονδριακά νοσήματα στην Ενδοκρινολογία

Dr ΣΚΟΥΜΑ Αναστασία Παιδίατρος Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ. Α΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Ν. Παίδων Αγία Σοφία
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Παιδίατρος με ειδ. ενδιαφέρον στις Ενδογενείς Διαταραχές του Μεταβολισμού Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ.
Α΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Ν. Παίδων Αγία Σοφία