Μητρική θνησιμότητα στην εγκυμοσύνη και τον τοκετό Κ#Η Γ#Π 18!!

Μητρική θνησιμότητα στην εγκυμοσύνη και τον τοκετό

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αλέξιος Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας Β΄Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας Β΄Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης