Μεταβολισμός φαρμάκων-Επίδραση της αιθανόλης Γ#Π

Μεταβολισμός φαρμάκων-Επίδραση της αιθανόλης

ΡΕΚΚΑ Ελένη καθηγήτρια ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΘ
καθηγήτρια ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΘ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ