Μεγαλακρία. Η σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης και διάγνωσης

Μεγαλακρία. Η σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης και διάγνωσης

Dr ΔΕΛΑΡΟΥΔΗΣ Σιδέρης, Ενδοκρινολόγος
Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Θεσσαλίας, Διευθυντής Τμήματος Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη & Μεταβολισμού, 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης