Μήπως μετά την μεταγονιδιακη έρευνα η άνοια φαίνεται να είναι και μεταβολικής – λοιμώδους αρχής Δ#Δ Γ#Σ

Μήπως μετά την μεταγονιδιακη έρευνα η άνοια φαίνεται να είναι και μεταβολικής – λοιμώδους αρχής

Dr ΜΠΕΛΛΟΣ Γεώργιος PhD MRGCP MEPMA MEURACT Διευθυντής-συντονιστής ΚΥ-ΠΕΔΥ Κορωπίου
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου PhD MRGCP MEPMA MEURACT
Δiευθυντής-συντονιστής ΚΥ-ΠΕΔΥ Κορωπίου