Μάθηση και Μνήμη Γ#Σ

Μάθηση και Μνήμη

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης Βιολόγος MSc PhDc
Βιολόγος MSc studies on Molecular and Applied Physiology ΕΚΠΑ
Υποψήφιος διδάκτωρ PhDc
Placement in Neuroscience and Behaviour lab
University of Crete