Λοιμώξεις των ασθενών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ε#Α Ν#Η Γ#Π 13!!

Λοιμώξεις των ασθενών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ Ζαχαρούλα RN MCs Νοσηλεύτρια • Σχης ΥΝ ε.α. Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Υγείας
RN MCs ΝοσηλεύτριαΓραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Υγείας