Λειτουργική Υποθαλαμική Αμηνόρροια Γ#Π 18!!

Λειτουργική Υποθαλαμική Αμηνόρροια

ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Φλώρα Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής -Εφηβικής Ιατρικής Ειδικό Κέντρο Εφηβικής Ιατρικής Ε.Κ.Ε.Ι. Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας-Ιατρικής Α΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Ν. Παίδων Η Αγία Σοφία
Παιδίατρος Εφηβικής Ιατρικής Επιστημονική Υπεύθυνη Ειδικού Κέντρου Εφηβικής Ιατρικής Ε.Κ.Ε.Ι. Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο Α Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο Παίδων Η Αγία Σοφία