Λανθασμένη Διάγνωση στην Πολλαπλή Σκλήρυνση Γ#Π 05!!

Λανθασμένη Διάγνωση στην Πολλαπλή Σκλήρυνση

ΠΕΛΙΔΟΥ Συγκλητή-Ερριέττα Επίκουρος Καθηγήτρια Νευρολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Επίκουρος Καθηγήτρια Νευρολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων