Κοινό Γενετικό Υπόστρωμα Παχυσαρκίας και Σακχαρώδους Διαβήτη Τύπου 2 Β#Α Γ#Π 21!!

Κοινό Γενετικό Υπόστρωα Παχυσαρκίας και Σακχαρώδους Διαβήτη Τύπου 2

ΜΠΑΡΤΣΟΚΑΣ Χρήστος Ομότιμος καθηγητής Παιδιατρικής Σύμβουλος Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών
Ομότιμος καθηγητής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ Σύμβουλος Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών