Κλινική Χημεία του Θυρεοειδούς Γ#Π 09!!

Κλινική Χημεία του Θυρεοειδούς

ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ Παναγιώτης BSc Biology MD Sp.Pneumonologist PhD Mol Med Βιολόγος- Κλινικός Χημικός Βιοχημικό Εργαστήριο ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ Αθήνα
BScBiology MD Sp.Pneumonologist PhD Mol Med
Βιολόγος- Κλινικός Χημικός
Βιοχημικό Εργαστήριο ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ Αθήνα