Κλινικά χαρακτηριστικά και διάγνωση μυελοειδούς καρκίνου του θυρεοειδή. Η συμβολή της πυρηνικής ιατρικής Γ#Π 23!!

Κλινικά χαρακτηριστικά και διάγνωση μυελοειδούς καρκίνου του θυρεοειδή. Η συμβολή της πυρηνικής ιατρικής

Dr ΧΡΥΣΟΥΛΙΔΟΥ Αλεξάνδρα, Ενδοκρινολόγος
Ενδοκρινολόγος MRCP (UK), M.Sc, Επιμελήτρια της Ενδοκρινολογικής Κλινικής, “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Αντικαρκινικό” Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης