Κλινικά χαρακτηριστικά και διάγνωση μυελοειδούς καρκίνου του θυρεοειδή. Η συμβολή της πυρηνικής ιατρικής

Κλινικά χαρακτηριστικά και διάγνωση μυελοειδούς καρκίνου του θυρεοειδή. Η συμβολή της πυρηνικής ιατρικής

Dr ΧΡΥΣΟΥΛΙΔΟΥ Αλεξάνδρα, Ενδοκρινολόγος