Κατ’ Οίκον Παρέμβαση στην Άνοια Το πρόγραμμα Φροντίζω για την Άνοια στην Κοινότητα Ψ#Α Γ#Π 16!!

Κατ’ Οίκον Παρέμβαση στην Άνοια Το πρόγραμμα Φροντίζω για την Άνοια στην Κοινότητα

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Κοινωνικός Λειτουργός MSc-Γενικός Διευθυντής ΦΡΟΝΤΙΖΩ Πάτρα
Κοινωνικός Λειτουργός MSc-Γενικός Διευθυντής ΦΡΟΝΤΙΖΩ Πάτρα