Κατευθυντήριες οδηγίες της EUGOGO 2016 για την αντιμετώπιση της θυρεοειδικής οφθαλμοπάθειας

Κατευθυντήριες οδηγίες της EUGOGO 2016 για την αντιμετώπιση
της θυρεοειδικής οφθαλμοπάθειας

Dr ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Παναγιώτης Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος Θεσσαλονίκη