Κατευθυντήριες οδηγίες διαγνωστικής προσέγγισης και αντιμετώπισης των παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης Π#Ε

Κατευθυντήριες οδηγίες διαγνωστικής προσέγγισης και αντιμετώπισης των παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης

ΛΥΚΙΣΣΑΣ Μάριος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ Αθήνα ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ Αθήνα
ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
SENIOR CLINICAL ASSOCIATE WEILL CORNELL MEDICAL COLLEGE NEW YORK NY USA