Κατάγματα και όγκοι ΣΣ Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση Α#Η Κ#Σ Γ#Π 04!!

Κατάγματα και όγκοι ΣΣ Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση

ΦΙΛΙΟΥΣΗ Δήμητρα ΦυσικοθεραπεύτριαMLD-CDT MT IMTA NDT ΒΟΒΑΤΗ Νοσοκομείο. Ο Άγιος Σάββας Αθήνα
ΦυσικοθεραπεύτριαMLD-CDT MT IMTA NDT ΒΟΒΑΤΗ Νοσοκομείο. Ο Άγιος Σάββας Αθήνα