Καρκινικοί δείκτες Διαγνωστική προσέγγιση Β#Α Κ#Σ Γ#Π 15!!

Καρκινικοί δείκτες Διαγνωστική προσέγγιση

ΓΚΙΟΚΑ Θεοδώρα Διευθύντρια Βιοπαθολογίας και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Αιματολογικού εργαστηρίου Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης
Διευθύντρια Βιοπαθολογίας και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Αιματολογικού εργαστηρίου Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης