Καρκίνος Μαστού και Εγκυμοσύνη Κ#Σ Μ#Σ Γ#Π 18!! Γ#Π 15!! Γ#Π 09!!

Καρκίνος Μαστού και Εγκυμοσύνη

ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ Δημήτριος Διιευθυντής ΕΣΥ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Διιευθυντής ΕΣΥ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης