Θυρεοτοξική κρίση (Thyroid storm) παρουσίασης ενός περιστατικού Ε#Α

Θυρεοτοξική κρίση (Thyroid storm) παρουσίαση ενός περιστατικού

Dr ΣΑΡΙΔΑΚΗ Κατερίνα, Ενδοκρινολόγος