Θηλώδες Ca του θυρεοειδούς. Νεώτερες απόψεις Κ#Σ

Θηλώδες Ca του θυρεοειδούς. Νεώτερες απόψεις

Dr ΓΚΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Απόστολος, Χειρουργός