Θεραπευτική Άσκηση και Αποκατάσταση Α#Η

Θεραπευτική Άσκηση και Αποκατάσταση

ΜΑΛΛΙΟΥ Βίβιαν Φυσικοθεραπεύτρια Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Φυσικοθεραπεύτρια Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης